Länkar

Den här sidan ger dig användbara länkar som ansluter till lagstiftning och rättspraxis samt övriga juridiska ärenden.

Lagstiftning och rättspraxis

Högsta domstolens prejudikat

Familje- och arvsrätt

Försäkringsdomstolen

Bolagsrätt

Fastighetsbildning

Lagar i samband med köp och försäljning av fastighet

Miljörätt

Skatterätt

Beskattning

Registreringsmyndighet

Miljöärenden

Företagsverksamhet

Övrigt

Juridik, lagstiftning, politik, offentlig förvaltning & Europeiska unionen:

Kontakt

Ola Westmans allé 5 B
10210  Ingå
>> Se på kartan


tel: (09) 849 3600
fax: 09 2230 4489

baarman-henriksson@surfnet.fi

Öppettider

Må-Fre: 09.00-16.00