Fastighet

Köpvittnestjänster

Köpvittnen utses av lantmäteriväsendet och de har rätt att bevittna överlåtelsehandlingar där fastighetens ägande övergår, t.ex. köp eller gåva. Fastighetsöverlåtelsen skall uppgöras skriftligt och undertecknas av säljaren och köparen eller av deras ombud. Köpvittnet skall bevittna överlåtelsen i närvaro av alla köpebrevets undertecknare. Avsikten med att bevittna köpet är att förhindra otillbörlig påtryckning eller annat osakligt förfarande i samband med fastighetsköp.

Fastighetsöverlåtelser

Köpvittnet bevittnar fastighetens överlåtelse genom bekräftelse i köpebrevet. Av bekräftelsen bör namnen på de som undertecknat överlåtelsehandlingen framgå, samt ort och tid för överlåtelsehandlingens bevittnade. Köpvittnet skall underteckna bekräftelsen och förse den med köpvittnets signum.

Köpvittnet skall inom två arbetsdagar räknat från överlåtelsens bevittnande informera om överlåtelsen med hjälp av den elektroniska fastighetsöverlåtelseanmälan.

Kontakt

Ola Westmans allé 5 B
10210  Ingå
>> Se på kartan


tel: (09) 849 3600
fax: 09 2230 4489

baarman-henriksson@surfnet.fi

Öppettider

Må-Fre: 09.00-16.00